• Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4

MKB Totaalplan

 verplicht  Informatie  kalender

Verzekeringsgegevens

Postcode bedrijfsruimte
Branche bedrijfshoedanigheid
Verzekerd bedrag Aansprakelijkheid
Herbouwwaarde bedrijfsgebouw
i
Verzekerd bedrag goederen/inventaris
i
Verzekerd bedrag bedrijfsschade
i
Verzekerd bedrag (winkel)geld
Computer-/electronica
i
Glas
i
Dekking goederen/inventaris/gebouw
i
Geldende Clausules
Eigen risico eigen gebouw
Eigen risico inventaris/goederen dekking
€ 250,- per gebeurtenis
Eigen risico Aansprakelijkheidsdekking
€ 250,- voor schade aan zaken
Eigen risico transportdekking
Eigen risico computer-/electronicadekking
Eigen risico (winkel)geld
€ 100,- per gebeurtenis