• Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4

Uitvaartverzekering

 verplicht  Informatie  kalender

Verzekeringsgegevens

Verzekerde (zie info)
i
Geboortedatum
Einddatum gratis dekking (zie info)
i
Verzorgingsclausule (zie info)
i
Lijdt de verzekerde aan een ziekte, aandoening of gebrek?
i
Is de verzekerde onder controle van een huisarts of de laatste drie jaar bij een specialist geweest?
i
A) Ziekten van de hersenen of zenuwen zoals CVA (hersenbloeding, beroerte, herseninfarct), TIA
i
B) Hartfalen, hartklachten, hartziekten, vaataandoeningen
i
C) Aandoeningen of klachten van longen of luchtwegen
i
D) Spierziekten, stofwisselingsziekten, MS, Spina Bifida of Parkinson
i
E) Aandoeningen of klachten van slokdarm, lever, alvleesklier, blaas of nieren
i
F) Kwaadaardige aandoeningen (kanker / tumor/poliepen), bloedziekte
i
G) Aandoening of klachten van psychische aard
i
H) Syndroom van Down
i
I) Suikerziekte
i
J) HIV / AIDS, Alzheimer / Dementie, orgaantransplantatie (uitzondering niertransplantatie)
i
Premiebetaling
i
Einddatum premiebetaling
i
Verzekerd kapitaal (zie info)
i
Winstkapitaal
Indexkapitaal
0,00
Totaal verzekerd bedrag
Oorspronkelijke jaarpremie
0,00
Index jaarpremie
0,00
Is hoofdverzekerde verzekerd (zie info)
i
Contractnummer hoofdverzekerde
i
Bemiddelingsvergoeding per jaar
i
Status contract
Factor
i