• Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4

Inboedelverzekering

 verplicht  Informatie  kalender

Verzekeringsgegevens

Postcode
Huisnummer
Huisnummer-toevoeging
Woonplaats
Gewenste dekking
i
Eigen schuld
i
Garantie tegen onderverzekering
i
Geboortedatum kostwinner
Samenstelling huishouden
Netto maandinkomen hoofdkostwinner
i
Oppervlakte woning
i
Heeft u meer dan € 12.000 aan audiovisuele- en computerapparatuur?
i
Zo ja, welk bedrag boven de € 12.000
i
Heeft u meer dan € 6.000 aan lijfsieraden?
i
Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000?
i
Heeft u meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen?
i
Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000?
i
Is het huurdersbelang meer dan € 6.000?
i
Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000?
i
Vaststellingsdatum garantie
i
Inboedelwaarde
Bouwaard
i
Beveiliging
i
Eigendom/gebruik
Glas
i
Extra kostbaarhedendekking
i
Buitenshuisdekking
i
Type woning
Bestemming
Bijzondere woonsituatie
ONZICHTBAAR: Keuze verzekerde som
ONZICHTBAAR: Gebruik
Heeft u aanvullende mededeling(en)
i
Indien u op de vorige vraag "Ja" heeft geantwoord, graag hier toelichting geven.
i
Eigen risico uitgebreide dekking
Eigen risico compleetdekking
Eigen risico eigen schulddekking
Risk premium beveiliging
Market Correction Verzekerde som Klasse
Market Correction Dak
Market Correction Bouwjaar woning
Market Correction Bouwaard
Tussenstap Eigen Schuld
Tussenstap Extra kostbaarheden
Tussenstap Buitenhuidekking
i