• Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4

Extra uitgebreide Inboedelverzekering

 verplicht  Informatie  kalender

Verzekeringsgegevens

Postcode risico-adres
i
Bouwaard woonhuis
i
Keurmerk "Veilig Wonen" of BORG-certificaat
i
Bestemming woonhuis
Garantie tegen onderverzekering
i
Geboortedatum kostwinner
Samenstelling huishouden
Netto Maandinkomen hoofdkostwinner
i
Oppervlakte woning
i
Heeft u meer dan €12.000,- aan audiovisuele- en computerapparatuur
i
Zo ja, welk bedrag boven de €12.000,-?
Heeft u meer dan €6.000,- aan lijfsieraden
i
Zo ja, welk bedrag boven de €6000,-?
Heeft u meer dan €15.000,- aan bijzondere bezittingen
i
Zo ja, welk bedrag boven de €15.000,-?
Is het huurdersbelang meer dan €6000,-
i
Zo ja, welk bedrag boven de €6000,-?
Vaststellingsdatum garantie
i
Nieuwwaarde inboedel
i
Van buitenkomende onheilen
i
10 % Aanvullende dekking
i
Hoger bedrag voor lijfsieraden, audiovisuele apparatuur of huurdersbelang
i
Extra verzekerd bedrag lijfsieraden boven € 3.500,=
i
Audio/visuele apparatuur is verzekerd tot max. € 5.000,=. Opgave hoger bedrag
Huurdersbelang is verzekerd tot 10% verzekerde som. Opgave hoger bedrag
i