• Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4

Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers

 verplicht  Informatie  kalender

Verzekeringsgegevens

Samenstelling huishouding
i
Vraag 1: Bent u of één van de te verzekeren personen ooit aansprakelijk gesteld, juridisch vervolgd of zelf een procedure begonnen?
i
Vraag 2: Bent u of één van de te verzekeren personen gedurende de afgelopen 8 jaren strafrechtelijk vervolgd of veroordeeld?
Vraag 3: Wordt de verzekering aangevraagd met het oog op een te verwachten geschil en/of lopende zaak?
i
Vraag 5: Heeft enige rechtsbijstandverzekeraar u of één van de te verzekeren personen ooit een verzekering geweigerd of hieraan bijzondere voorwaarden gesteld?
Aanvullende mededeling(en) zie (i)
i
i