• Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Consulting

 verplicht  Informatie  kalender

Verzekeringsgegevens

In welke sector is uw bedrijf actief?
i
Uw primaire vakgebied
i
Hoeveel andere vakgebieden
Uw aanvullend vakgebied
i
Uw aanvullend vakgebied
i
Uw aanvullend vakgebied
i
Uw aanvullend vakgebied
i
Verzekerd bedrag per aanspraak
i
Verdubbelen verzekerd bedrag per jaar
i
Inlooprisico meeverzekeren
i
Jaaromzet
BTW
i
Niet actief binnen de specialisaties, zie "i"
i
Aantal medewerkers
Omzet (in)direct gegenereerd in VS e/o Canada
i
Vestigingen buiten Europese Economische Ruimte
i
AVB meeverzekeren
i
Aanvullende mededeling(en) zie "i"
i
Toelichting
i
Verzekerd bedrag BAV
Verzekerd bedrag BAV
Verzekerd bedrag AVB
Verzekerd bedrag AVB
Eigen risico AVB
Dekkingsgebied
i